Radio Weststellingwerf Centraal

33.000 bomen gepland op Landgoed Boschoord

33.000 bomen gepland op Landgoed Boschoord

Het landgoed Boschoord is een prachtig bosrijk gebied gedeeltelijk gelegen in het Drents-Friese Wold. Het landgoed is in eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid en er ligt een een belangrijke opgave om de komende jaren het bos te verjongen. De bossen op het landgoed zijn reeds in de jaren 1860 tot een met 1890 aangeplant op heide en zandverstuivingen en bestaan in hoofdzaak uit kwaliteitshout. Een groot deel van het huidige bos is reeds de tweede generatie bos en de doelstelling is om ook in dit bos de komende jaren verjonging te brengen.

De reden hiervan is om hiermee de houtoogst op peil te houden. Hoewel het realiseren van een nieuwe generatie bos grotendeels ontstaat door natuurlijke verjonging, is geconstateerd dat dit op sommige plekken niet gelukt is. Daarom zijn er dit voorjaar maar liefst 33.000 stuks bomen aangeplant bestaande hoofdzakelijk uit Douglas, Japanse Lariks en Thulja.

De Maatschappij ziet het als haar missie om bij te dragen aan de ontwikkelingen van een goed natuur- en bosbeheer. Het landgoed Boschoord is met haar relatief grootschalige percelen bos, natuur en de aanwezigheid van aanliggende percelen, bij uitstek geschikt als biotoop voor flora en fauna. Met deze aanpak van natuurbeheer is er constant dekking voor dieren aanwezig, daarnaast is er op veel plekken onder de heersende boomlaag veel spontane verjonging van schaduwboomsoorten als Douglas, Reuzenzilverspar en Fijnspar. Deze boomsoorten bieden eveneens dekking en voeding aan vele diersoorten.

Bron: Persbericht Maatschappij van Weldadigheid