Radio Weststellingwerf Centraal

Agendaberichten

Van Thom tot Nu

_nu te zien t/m 15 december 2019_ MUSEUM BELVÉDÈRE BESTAAT VIJFTIEN JAAR! IN DIE PERIODE HEEFT HETMUSEUM EEN VASTE PLEK VERWORVEN IN HET CULTURELE LANDSCHAP EN IS HET EENLEVENDIGE ONTMOETINGSPLEK VOOR LIEFHEBBERS VAN KUNST, CULTUUR, NATUUR ENARCHITECTUUR. DE IMPOSANTE COLLECTIE WORDT GEVIERD IN DE EXPOSITIE‘VAN THOM TOT NU’, DIE EEN BEELD GEEFT VAN 15 JAAR VERZAMELEN. In de beide museumvleugels is een ruime keuze uit de vaste collectie tezien, met werken van onder meer: Willem van Althuis, Jan Altink, GerritBenner, Boele Bregman, Tjibbe Hooghiemstra, Willem Hussem, ChristiaanKuitwaard, Jan Mankes, Giorgio Morandi, Roger Raveel, Sjoerd de Vries,Hendrik Werkman, Robert Zandvliet en vele anderen.           Met recente aanwinsten van o.a. Sies Bleeker, Tinus van Doorn, Jetvan Oosten, Jan Wiegers en Daniëlle van Broekhoven.           Museum Belvédère is een thuishaven voor Friese enNoord-Nederlandse kunstenaars en streeft ernaar hun werk te tonen inrelatie tot het werk van geestverwanten uit binnen- en buitenland. Hetlegt een bijzondere belangstelling aan de dag voor schilderkunst dieinspiratie vindt in de natuur en waarin aspecten van land, licht, luchten ruimte zijn verwerkt.  De feestelijke tentoonstelling omvat cruciale topstukken die bijeenwerden gebracht door Thom Mercuur (1940-2016), de grondlegger van MuseumBelvédère en de vele werken die nadien zijn verzameld. Het geheelweerspiegelt een collectie met heldere uitgangspunten en zin voorverbreding en vernieuwing. Wilt u meer lezen over de collectie? In hetboek ‘Bekijk het maar’ worden diverse hoogtepunten uit de verzamelingkort toegelicht.           bekijken en/of bestellen [2]  ARRANGEMENT MET HOTELOVERNACHTING Op zoek naar een sfeervolle overnachting? Museum Belvédère en hetnabij gelegen Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud hebben samen eenarrangement ontwikkeld. Let op! Het is alleen geldig ten tijde van dezetentoonstelling.

Easy & Free in het vlechttheater

Op zondag 20 oktober 2019 is er om 14.00 uur in ‘t VlechtTheater inNoordwolde de première van het theatrale programma “FOUR SEASONS” doorde band “EASY & FREE” (Pub & Seasongs).Easy & Free is afkomstig uit Giethoorn en staat vanaf 2015 op deplanken. Zij hebben ondertussen een stevige live reputatie opgebouwd opdiverse festivals in Ierland en door heel Nederland, in theaters en talvan kroegen in Nederland en Duitsland.De 6 muzikanten zijn Bert Kling (zang, gitaar), Klaas de Jonge (zang encajung), André Spin (zang,banjo, mondharp en mandoline), Bert Meyerink(zang, fluit en accordeon), Roel Boer (zang, cajon, bodhran entamboerijn) en Jan Kolhoff (zang, gitaar). Zij hebben samen al meer dan100 jaar ervaring opgebouwd bij bands, koren en orkesten, ieder op zijnmanier. Hun optreden staat dus garant voor een gezellige en swingendemiddag vol Ierse traditionals in een theatrale setting. Entree: €12,50 – reserveren is aangeraden en kan via www.vlechttheater.nl [1]  of0561-432659 (18.00-19.00u)

KUNST EN NATUUR GAAN HAND IN HAND

Lezing door vormgever Erik van Ommen Maandagavond 21 oktober in Steenwijk In het bijzijn van de Steenwijker Amateurschilders (SAS) houdt Erik vanOmmen, schilder, graficus en tekenaar, aan de hand van zijn werk envideobeelden een lezing over welke technieken hij gebruikt om vogels teverbeelden. Hij vindt zijn inspiratie in het veld en beschouwt de wereldals zijn atelier. Zo laat hij zien hoe hij zwaluwen tekent in Twente,een kluut boetseert op het wad van Vlieland, reigers schildert in Afrikaen hoe hij zich laat inspireren door de Japanse Sumi-e en houtdrukkunst.Via een vogelrijk bezoek aan de zeearend in het Hunzedal en dekraanvogels in het Fochteloërveen belandt hij tenslotte tussen deijsberen op Spitsbergen. Datum en tijd: Maandag 21 oktober om 20.00 uur.Plaats: Centrum “De Klincke”, Kerkstraat 16 in Steenwijk.Deelname: Gratis voor leden van IVN en KNNV en 2 euro per persoon voorniet-leden.

ONTDEK DE WERELD VAN DE PADDENSTOELEN IN OKTOBER

Staatsbosbeheer organiseert dit jaar 12 Buitengewone Belevenissen: elkemaand zetten we een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uitte dagen de natuur in te gaan. Die fenomenen wil iedereen namelijk ooitin zijn of haar leven meegemaakt hebben én ze zijn gewoon om de hoek tebeleven. De Buitengewone Belevenis van oktober is het ontdekken van de wereld vande paddenstoelen. De rode paddenstoel met witte stippen kent iedereen,maar wist je dat er een hele wereld aan paddenstoelen is? Van bekenderesoorten als de tonderzwam tot aan paddenstoelen met gekke namen alsaangebrande gordijnzwam of compostborstelbekertje. We laten je graagkennis maken met de veelheid aan soorten in alle maten en kleuren.Bekijk de vele details en kom met nieuwe kennis en een mooie foto’sthuis! Geïnteresseerden kunnen ook in Nationaal Park Drents-Friese Wold oppad. We laten je zien welke paddenstoelen hier te vinden zijn envertellen je er alles over. Datum en tijd              15, 17, 20 & 24 oktober, 13.30 – 15.30 uur Startpunt:                   Buitencentrum Drents-Friese Wold,Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha Kosten:                        € 8,- volwassenen, € 5,- kinderen t/m12 jaar Boeken:                       Aanmelden verplicht. Reserveer je plekonline via www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold [1] Meer info:                   www.staatsbosbeheer.nl/gewoonbuiten [2]

PADDENSTOELENWANDELING VLAKBIJ ELSLOO

HET IS HERFST. DOOR HET VOCHTIGE WEER ZIJN ER IN DE NATUUR WEERVOLOP PADDENSTOELEN TE VINDEN.  VOOR IT FRYSKE GEA REDEN GENOEG OM OPZONDAG 13 OKTOBER VAN 10:00 – 12:00 UUR EEN PADDENSTOELENEXCURSIE TEORGANISEREN OVER DE SCHAOPEDOBBE.  ONZE ENTHOUSIASTE NATUURGIDS NEEMT JEDAN OOK GRAAG MEE OP WANDELEXCURSIE WAARBIJ PADDENSTOELEN HET HOOFDTHEMAZIJN. BEN JIJ KLAAR VOOR EEN ECHTE HERFSTWANDELING? MELD JE UITERLIJKEEN DAG VAN TE VOREN AAN (TOT 15.00 UUR) VIAWWW.ITFRYSKEGEA.NL/ELSLOO-13OKT [1]  OF  0511 – 53 96 18. VOOR LEDENVAN IT FRYSKE GEA IS DEZE EXCURSIE GRATIS OP VERTOON VAN DE LEDENPAS,NIET LEDEN BETALEN € 4, – (T/M 12 JAAR € 2, -). De Schaopedobbe is een juweeltje. Doordat de bodem voedselarm is, is hetgebied rijk aan dieren en planten. Dit terrein wordt ook welSchaopewaskerdobbe genoemd vanwege zijn vroegere functie. Vroeger werdende schapen voor hun jaarlijkse scheerbeurt gewassen in de dobbe. Zo wasde vacht mooi schoon voordat deze eraf ging. Het bijzondere aan ditgebied is het hoogteverschil, waarbij je de dobbes op merkwaardigehoogtes aantreft. NOOT VOOR DE REDACTIE: Bel voor meer informatie met 0512 – 38 14 48. Metuitzondering van zaterdag, dan is het bezoekerscentrum in Alde Feanen tebereiken op 0511 – 53 96 18 (zie openingstijden [2]). AGENDA: Excursie:  Paddenstoelenwandeling vlakbij Elsloo Datum:     zondag 13 oktober van 10:00 – 12:00 Locatie:    Elsloo (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding) Kosten:     deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoonvan de ledenpas enniet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Opgave:    uiterlijk een dag van tevoren tot 15.00 uur viawww.itfryskegea.nl/elsloo-13okt [1] of 0511 – 53 96 18.

10 OKTOBER DAG VAN DE DUURZAAMHEID THEMA DUURZAME KLEDING/TEXTIEL.

Workshop “UPCYCLING” van je eigen favoriete kledingstukken :  inzijdeinstituut HAWAR Oldeberkoop. In het kader van de nationale campagne FAIR TRADE over Duurzame Kleding& Textiel wordt in oktober een bijzondere Workshop aangeboden in het Atelier vantextielinstituut HAWAR in Oldeberkoop. Op de Dag van de Duurzaamheid _DONDERDAG 10 OKTOBER_ kan van _10 TOT 16UUR_ aktief deelgenomen worden aan een Workshop waar allerlei techniekenworden toegepast om je zelf meegebrachte kledingstukken op te pimpen eneen langere levensduur te geven. “_UPCYCLING_” heet deze modieuzebewerking van je kwaliteitskleding die echt nog wel een opknapbeurtverdient om langer mee te gaan. Zowel Harm Harms als echtgenote Meinie Wardenier, de oprichters vanHAWAR, gaan beiden verschillende verstel-technieken demonstreren : hoeaan je oudere kledingstukken een aantrekkelijk aanzien te geven, juistdoor het zichtbaar maken van reparaties. “_Visible mending_” isvolgens Meinie steeds meer een trend die ook jouw kleding vankwaliteitsstoffen een langere levensduur kan geven. Deelname aan de Gedragen Kleding Workshop op 10 oktober Duurzaamheidsdagwordt gratis aangeboden, mede mogelijk gemaakt door financieleondersteuning vanuit de Werkgroep Bewust Making (WBM Ooststellingwerf), die al jaren aan de weg timmert met speciale aktiviteiten op de scholenen akties ter bevordering van Duurzaamheid in het kader van FAIR TRADEin de Fair Trade gemeente Ooststellingwerf. Akties voor gebruik van “Fatsoenlijk Katoen” en eerlijke Kleding enTextiel, Mode en Design zoals die bijvoorbeeld ook in de opgeleefdeWereldwinkel van Oosterwolde tekoop worden aangeboden. Meld U aan en neem uw lekkerdragende kleding van goede stofkwaliteit meenaar de workshop die in Atelier HAWAR wordt aangeboden in het gebouwvan de voormalige Huishoudschool aan de OOSTERWOLDSEWEG 33 TEOLDEBERKOOP. De Workshop-aktiviteiten beginnen om 10 uur s morgens en worden om 4 uurafgerond. Deelname is gratis en is niet noodzakelijkerwijs voor de gehele dagbedoeld. Aanmelding is wel zeer gewenst. Graag per email gericht aan :HAWAR@HAWAR.NL . Bij het bekende textielinstituut  Hawar in Oldeberkoop kunt U op de “dag van de duurzaamheid” donderdag 10 oktober 2019, deelnemen aan een workshop “Upcycling”, hierin maakt U een oud kledingstuk weer als nieuw! De Werkgroep Bewust Making houdt zich bezig met duurzaamheid enondersteunt deze activiteit financieel. Er zijn dus geen kosten aan verbonden! Zie de uitgebreide informatie in de andere bijlage. U kunt zich opgeven bij: HAWAR@HAWAR.NL Meinie Wardenier en Harm Harms van HAWAR zijn uw vakbekwame begeleiders. Oosterwoldseweg 33 oldeberkoop