Radio Weststellingwerf Centraal

Agendaberichten

WANDELEXCURSIE ‘DE VERBINDINGSZ0NE TUSSEN TJONGER EN EASTERSKAR

EASTERSKAR –  IT FRYSKE GEA ORGANISEERT OP ZONDAG 6 OKTOBER VAN 10.00TOT 12.00 UUR EEN WANDELEXCURSIE ‘DE VERBINDINGSZONE TUSSEN TJONGER ENEASTESKAR’. DIT WATERRIJKE NATUURGEBIED IN ZUIDOOST-FRYSLÂN LIGT NIETVER VAN HEERENVEEN. ONZE ENTHOUSIASTE NATUURGIDS NEEMT JE GRAAG MEE OMDIT BIJZONDERE GEBIED TE ONTDEKKEN. INTERESSE? MELD JE UITERLIJK EEN DAGVAN TE VOREN AAN (TOT 15.00 UUR) VIA WWW.ITFRYSKEGEA.NL/WANDELING-6OKT[1] OF  0511 – 53 96 18. DEELNAME IS VOOR LEDEN VAN IT FRYSKE GEAGRATIS OP VERTOON VAN DE LEDENPAS, NIET-LEDEN BETALEN € 4,- (T\M 12JAAR € 2,-). In Fryslân liggen de natuurgebieden als een soort lappendeken over hetlandschap, met als nadeel dat sommige van deze gebieden geïsoleerdliggen en het voor dieren en planten lastig is om naar andere gebiedenaf te reizen. It Easterskar, Rottige Meente en de Braandemeer zijnvoorbeelden van leefgebieden voor o.a. de otter, grote vuurvlinder enringslang. De Tjonger verbindt deze gebieden en functioneert als eensoort ecologische snelweg. Een laatste horde lag alleen nog tussen deTjonger en It Easterskar, maar met de medio maart 2019 gerealiseerdnieuwe verbindingszone is deze barrière verleden tijd. Op zondag 6oktober 2019 starten we om 10.00 uur bij de P-plaats Vogelkijkhut vooreen ca. 2 uur durende wandeling naar en langs de nieuwe verbindingszoneen rondom het helofytenfilter. Een prima gelegenheid om meer te weten over en kennis te maken met dekwaliteit en kwantiteit van water in het laagveenmoeras van het ItEasterskar. Neem een verrekijker mee, zorg voor warme kleding en draaglaarzen of ander waterdicht schoeisel.

Ontmoetingsboswandeling bij Buitencentrum Drents-Friese Wold

_Wandelen in het bos; een goede manier om ontspannen nieuwe mensen teontmoeten._  Op zondag 29 september organiseert Buitencentrum Drents-Friese Wold eenOntmoetingsboswandeling. Samen met een gids van Staatsbosbeheer wandelje door het prachtige Nationaal Park Drents-Friese Wold. Naast genietenvan de natuur staat deze wandeling in het teken van het opdoen vannieuwe sociale contacten, en bestande contacten versterken en kom je incontact met andere deelnemers.  Voor veel mensen is er een drempel om alleen op pad te gaan door denatuur. Zij missen een maatje die gezellig mee gaat. Dit terwijl eenwandeling in de natuur juist een goede manier is om ontspannen nieuwemensen te ontmoeten. De verwondering voor natuur werkt verbindend, zekerbij mensen die in ieder geval al twee dingen gemeen hebben: ze houdenvan wandelen en van de natuur. Daarom organiseert Staatsbosbeheer in2019 meerdere Ontmoetingswandelingen, ieder seizoen één, in de hoopdat er vele mooie wandelingen mogen volgen.  Datum: 29 september 2019  Tijd: 13.30 – 16.00 uur  Locatie: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 8426 SJAppelscha  Kosten: € 9,50 inclusief koffie/thee en iets lekkers (enkel voorvolwassenen) Aanmelden: http://www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold [1] Informatie en overige activiteiten: http://www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

De Autumn Desert Trail 28 & 29 september, Appelscha Het grootste hippische evenement van Noord-Nederland in het Drents-Friese Wold.

Hippisch Drenthe organiseert Autumn Desert Trail in september in het Drents-Friese WoldDit jaar vindt de 9eeditie van het populaire paardenevenement de Autumn Desert Trail in Appelscha plaats. Organisator Hippisch Drenthe heeft in overleg met Staatsbosbeheer besloten om het evenement van…