Radio Weststellingwerf Centraal

DOOPDIENST IN SPORTHAL DE DUKER.

DOOPDIENST IN SPORTHAL DE DUKER.

Op zondag 6 oktober zal er in sporthal de Duker te Noordwolde een kerkdienst worden gehouden.

In deze dienst zal Yvette Gaal de Heilige doop ontvangen door onderdompeling.

Hiervoor wordt in de Duker een speciaal mobiel doopbad opgebouwd.

Normaal gesproken worden kinderen en ook volwassenen gedoopt door besprenkeling.

Het was Yvette haar nadrukkelijke wens om de doop te ontvangen door onderdompeling., zoals ook Jezus in de Jordaan gedoopt is door Johannes de Doper.

Er is om praktische redenen gekozen voor deze locatie.

De dienst zal geleid worden door Ds. E.A. Broekema uit Wolvega

Muzikale medewerking is er van United in Christ.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Sporthal de Duker, Dwarsvaartweg 2 te Noordwolde.

De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden.

De dienst begint om 09.30 uur.