Radio Weststellingwerf Centraal

Drukte bij sneupersmiddag in Steggerda.

Drukte bij sneupersmiddag in Steggerda.

Afgelopen zondagmiddag hield Dorpsarchief Steggerda zijn jaarlijkse sneupersmiddag in het plaatselijke MFC. Opnieuw mocht de commissie een grote schare belangstellenden verwelkomen. De bezoekers konden kennisnemen van het sociaal-cultureel verleden van het dorp. Van ruim vijftig inmiddels opgeheven verenigingen en organisaties was materiaal verzameld in de vorm van documenten, foto’s en krantenknipsels. Een en ander aangevuld met verhalen en wetenswaardigheden verteld door vroegere bestuurders en deelnemers van die verenigingen.

De bezoekers konden ook genieten van een foto-presentatie, verzorgd door Martin van Nieuwenhoven, eertijds uitgever-journalist van het regionale weekblad Aanpakken. Naast zijn journalistieke werk heeft van Nieuwenhoven altijd een grote passie aan de dag gelegd om “het nieuws” te fotograferen.  Aanpakken sprong er dan ook uit vanwege de altijd fraaie foto’s, die het blad sierden. Uit zijn grote fotoarchief had van Nieuwenhoven een fraaie collectie gemaakt over Steggerda, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit was voor de bezoekers een feest van herkenning en boeide van begin tot eind, zo bleek wel uit de reacties tijdens de presentatie.

Vervolgens was het de beurt aan Anne Engwerda, de voorzitter van de commissie Dorpsarchief, om zijn traditionele film te vertonen over het thema van de sneupersdag. De door Engwerda vervaardigde film was opnieuw een schot in de roos. Een grote rij inwoners en oud-inwoners kwam in de film aan het woord om te vertellen over zijn of haar belevenissen met aloude verenigingen en organisaties in Steggerda. De film van een uur leverde zowel humoristische, als soms ontroerende, maar ook leerzame momenten op met betrekking tot het sociaal-cultureel verleden van Steggerda. Tussentijds en nadien konden de bezoekers kennisnemen van het materiaal over de aloude verenigingen. Hier werd een druk gebruik gemaakt. Wat bij alles overheerste was het genieten van wat ooit was en vaak ook met weemoed terugzien. In een reünie-achtige sfeer vloog de  middag voorbij. Bezoekers gaven te kennen alweer uit te zien naar volgende sneupersmiddagen. De eerstvolgende zal zijn op zondagmiddag 3 november aanstaande. Dan komt het Dorpsarchief Steggerda nog een keer met een herhaling van de sneupersmiddag van afgelopen zondag. Voor degenen, die de middag nu gemist hebben én voor degenen, die alles nog een keer willen genieten.