Radio Weststellingwerf Centraal

EXCURSIE BOSBEHEER EN LETTERZETTER IN KETLIKER SKAR

EXCURSIE BOSBEHEER EN LETTERZETTER IN KETLIKER SKAR

Katlijk – Het Ketliker Skar is een gevarieerd bos- en heidegebied waar o.a. veel insecten leven, zoals de letterzetter. Deze walsvormige, donkerbruine kever komt vooral voor op sparren en is van grote invloed op het bosbeheer in het Ketliker Skar. Wat dit kleine ‘monstertje’ voor invloed heeft op de zwakke bomen en wat we hier tegen doen vertelt de excursieleider graag. Leer meer over ons bosbeheer en geniet van de natuur. Zaterdag 21 september organiseert It Fryske Gea van 9.00 – 11.00 uur een wandelexcursie in het Ketliker Skar Ga jij mee? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/excursie-21sep  of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen €4,- (t/m 12 jaar €2,-).

Oude beukenbomen en vogelzang

Tijdens deze excursie wandelen we door statige lanen met oude beukenbomen. Het grootste deel is cultuurbos en sommige bomen staan hier dan ook al vanaf de negentiende eeuw. Al wandelend door het Ketliker Skar zien we de variatie in planten- en diersoorten. In het oude vochtige loofbos behoren dalkruid, lelietje-van-dalen en gewone salomonszegel tot de bijzondere planten. Maar ook vogels zoals de grote en kleine bonte specht, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger voelen zich hier thuis. In het naaldbos komen weer andere soorten voor, zoals goudhaan, kuifmees en zwarte mees. Laat je verrassen door dit prachtige natuurgebied.

Foto Bart Schoppers/It Fryske Gea

Ps. als je goed oplet spot je misschien zelfs wel een damhert!