Radio Weststellingwerf Centraal

Facelift voor parkeerplaats bij Rottige Meente

Facelift voor parkeerplaats bij Rottige Meente

De Rottige Meente behoort samen met het natuurgebied Weerribben-Wieden tot de mooiste en waardevolste wetlands van Nederland. De komende jaren wil de gemeente Weststellingwerf, samen met haar partners in het gebied, de Rottige Meente meer status geven. Het gaat dan ook om het kwalitatief verbeteren van de faciliteiten en voorzieningen in het gebied. Het parkeerterrein nabij de Oldelamerbrug in Munnekeburen wordt momenteel aangepakt.

De uitvoering vindt plaats in overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het parkeerterrein. De begroeiing tussen de parkeerplaats en de Helomavaart is al grotendeels verwijderd. Het parkeren krijgt een capaciteit van circa 25 voertuigen. Deze parkeerplaatsen worden natuurvriendelijk verhard met grasstenen. De rijbaan wordt bestraat met gebakken klinkers en iets verbreed voor een veiliger geleiding van de fietsers. De inrichting sluit aan op de eerder al door Staatsbosbeheer aangepakte parkeerplaats aan de Pieter Stuyvesantweg in Nijetrijne. Aan de oever van de Helomavaart worden picknicktafels geplaatst. De huidige twee bovengrondse afvalcontainers worden vervangen door één ondergrondse afvalcontainer. Deze container is voor de bewoners in het gebied, maar krijgt ook een specifieke voorziening voor het innemen van recreatief afval.

Ook komt er meer samenhang in de informatievoorziening Rottige Meente en het recreatief netwerk. Zo wordt gekeken naar de aanwezige bebording. Op iets langere termijn wordt een integrale informatievoorziening voorzien, die aansluit op een ‘beeldarchitectuur’ Rottige Meente en ook een relatie legt met Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Realisatie geeft een extra impuls aan de toegankelijkheid van de Rottige Meente. De onderlinge samenhang tussen natuur beleven, recreëren, bereikbaarheid, parkeren, fietsen en wandelen wordt hiermee versterkt en levert daarmee een bijdrage aan een vitaal Weststellingwerf.

 

Bron: Persbericht gemeente Weststellingwerf