Radio Weststellingwerf Centraal

Glasvezel Buitenaf in gesprek met provincie

Glasvezel Buitenaf in gesprek met provincie

Wolvega – Het bedrijf Kabelnoord heeft volgens de provincie Fryslan geen voorkeurs- of bevoordeelde positie en kan worden aangemerkt als een reguliere marktpartij die opereert op een concurrerende markt.

Dat heeft de provincie gesteld in een gesprek met vertegenwoordigers van het concurrerende bedrijf Glasvezel Buitenaf. Tijdens dit gesprek op 28 januari is nadrukkelijk gesproken over de huidige glasvezelsituatie in Weststellingwerf en is door Glasvezel Buitenaf opheldering gevraagd over de relatie tussen de provincie en Kabelnoord.

In het gesprek heeft de provincie – volgens Glasvezel Buitenaf – nadrukkelijk aangegeven dat er geen afspraken zijn tussen individuele gemeentes en de provincie over de rol en de positie van Kabelnoord bij de uitrol van het door provincie Fryslân gesubsidieerde glasvezelproject. ‘De provincie benadrukte géén opdrachtgever van Kabelnoord te zijn, maar de rol van kredietverstrekker te vervullen, middels het beschikbaar stellen van een marktconforme achtergestelde lening. Zij is in deze slechts financier van de marktpartij Kabelnoord uit hoofde van een subsidierelatie die zij in dit verband met laatstgenoemde heeft. Dat betekent dat de provincie en daarmee gemeente Weststellingwerf de realisatie met o.a. de exacte planning niet kan afdwingen bij Kabelnoord.’  

Aansluiting grijze adressen

De provincie gaf in het overleg aan een positieve houding te hebben tegenover het feit dat er nu meerdere partijen zijn die de aanleg van glasvezel in Friesland willen oppakken en is volgens het bedrijf blij dat in de toekomst niet alleen het buitengebied de kans krijgt om aangesloten te worden op het netwerk van de toekomst, maar óók de inwoners van de ‘grijze’ kernen. Zoals eerder gemeld gaat Glasvezel Buitenaf ook de inwoners van dorpen in Weststellingwerf glasvezel aanbieden, uitgezonderd Wolvega, daar is KPN actief. De provincie is over de grijze adressen ook vrijblijvend in gesprek met de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas. Ook Glasvezel Buitenaf is met deze coöperatie in gesprek over een mogelijke samenwerking bij de aansluiting van de grijze adressen.

Klacht

Glasvezel Buitenaf heeft overigens dinsdag een gesprek met een inwoonster van Spanga. Die deed vorige week via een ingezonden brief in de Stellingwerf haar beklag over het bedrijf.  Ze zou worden meegenomen bij de aanleg van glasvezel in Steenwijkerland en tekende een contract, maar in december kon dat niet ineens niet meer vanwege de hoge kosten. Volgens een woordvoerder van het bedrijf was in november al besloten dat deze woning wordt meegenomen bij de aanleg in Weststellingwerf, ‘maar dat is niet goed gecommuniceerd’.

Bron: Stellingwerf