Radio Weststellingwerf Centraal

Informatiepaneel onthuld op begraafplaats Noordwolde

Informatiepaneel onthuld op begraafplaats Noordwolde

In aanwezigheid van zo’n 200 mensen is vrijdagmiddag op de begraafplaats in Noordwolde een informatiepaneel onthuld. Het vertelt het verhaal van de bommenwerper, die op die dag 75 jaar geleden werd neergeschoten. Locoburgemeester Cor Trompetter en Andries Meijer, de laatste was tientallen jaren betrokken bij de organisatie van de jaarlijks herdenking, verwijderden een vlag van het Canadese 405 squadron, waartoe het neergeschoten vliegtuig behoorde. De vlag werd daarna aangeboden aan het comité, dat ieder jaar in het dorp de herdenking op 4 mei organiseert.

Locoburgemeester Trompetter benadrukte de betrokkenheid van Noordwolde bij het herdenken van oorlogsslachtoffers en het belang van het doorvertellen va de historie. ‘Je hebt grote veldslagen, zoals het bombardement van Rotterdam, maar ook de kleine gebeurtenissen waarmee mensen geconfronteerd zijn, die door monumenten en grafstenen in de herinnering blijven voortleven.’ Aansluitend werd de vlag van het paneel verwijderd en namen de aanwezigen rond het informatiepaneel een minuut stilte in acht. Bij de oorlogsgraven wapperden voor het eerst de vlaggen van vier landen. In aanloop van deze gebeurtenis werd nog eens bevestigd dat een overleden bemanningslid – Harell – toch wel degelijk de Amerikaanse nationaliteit had. Voor het comité is dat reden om vanaf nu ook de Amerikaanse vlag te tonen op 4 mei en het Amerikaanse volkslied te laten spelen.

Het toestel met acht bemanningsleden stortte op 30 juni om 1.48 uur neer aan de Dwarsvaartweg. Als door een wonder bleven de bewoners daar ongedeerd. In de kerk werd voorafgaande aan de onthulling geluisterd naar fragmenten van ooggetuigen uit een oude radiodocumentaire – Radio Centraal herhaalt die documentaire zondag om 13.00 uur – en er waren ook enkele mensen aanwezig die destijds als kind de tragedie hebben meegemaakt. Ze beschreven de vuurzee, maar ook het kisten van de veel ongeschonden lichamen, die pas bij het ochtendgloren allemaal werden gevonden. Plaatselijk belang De Eendracht had het initiatief tot het plaatsen van het paneel overgenomen van enkele inwoners van Noordwolde. Voorzitter Jos Hettinga wees ook op de grote betrokkenheid van de inwoners bij deze tragedie. Dat openbaarde zich al tijdens de uitvaart in 1942, toen de stoelenfabrieken leegstroomden en bijna 2000 mensen de uitvaart bijwoonden. ‘We willen als plaatselijk belang de gedachte hieraan levend houden, het verhaal doorvertellen, dat achter deze acht grafstenen schuil gaat. En ook nu laten zien dat het acht jonge mensen waren, met een heel leven voor zich. We zijn trots dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd.’

Jacob Meijer bevestigde namens het comité 4 en 5 mei dat inderdaad het vlaggenprotocol wordt aangepast. Bovendien moet er nu nog een extra mast komen voor het jaarlijks tonen van de vlag van het nog steeds bestaande 405 squadron in Greenwood Nova Scotia. Dat squadron was ook geïnformeerd over deze gebeurtenis. De Canadese kolonel Bert Cambell liet de aanwezigen namens het squadron schriftelijk weten trots te zijn op dit  ‘wonderful monument’. ‘You have my sincere thanks or the work that has gone in this project.’ Hij belooft dat op de website aandacht aan de onthulling in Noordwolde zal worden geschonken. Tijdens de bijeenkomst werd door Douwe Drijver van de stichting ‘Missing Airmen Memorial Foundation’ het beeld geschetst van de luchtoorlog boven Friesland. Eerder op de middag werd aan de Dwarsvaartweg door leerlingen van basisschool ‘De Velden’ ook stil gestaan bij de ramp 75 jaar geleden. Op de plek waar de bommenwerper ontplofte staat een gedenksteen. Daar is in opdracht van plaatselijk belang nu een vernieuwde tekstplaat op bevestigd en door leerlingen van de school vrijdag onthuld. Deze school heeft dit monument geadopteerd. Scholieren van diverse basisscholen woonden daarna de sobere maar indrukkende onthulling op de begraafplaats van het paneel bij.

Tekst: Jacob Meijer
Foto’s en video’s: Henk Diever