Radio Weststellingwerf Centraal

It Fryske Gea waarschuwt voor brandgevaar in natuurterreinen

It Fryske Gea waarschuwt voor brandgevaar in natuurterreinen

Het is al langere tijd droog in de natuur.

De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat die zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelt.

De medewerkers van natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook de medewerking van iedereen die de natuurterreinen bezoekt om te helpen een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen te beperken.

It Fryske Gea beheert in Fryslân meer dan 56 natuurterreinen die grotendeels voor het publiek vrij toegankelijk zijn.

In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op een natuurbrand toeneemt bij droog weer.

En de natuur is momenteel erg droog en voor de komende dagen wordt ook zonnig weer voorspeld.

Een natuurbrand kan zich dan zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden.

Publiek kan nog steeds gerust de natuur intrekken.

Maar een oproep is volgens de natuurorganisatie wel op zijn plaats:

maak geen open vuur, rook niet, stop glas altijd in een prullenbak of neem het mee.

En natuurlijk wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112