Radio Weststellingwerf Centraal

Koninklijk besluit voor benoeming nieuwe burgemeester

Koninklijk besluit voor benoeming nieuwe burgemeester

André van de Nadort is op maandag 19 juni bij Koninklijk Besluit benoemd als nieuwe
burgemeester van Weststellingwerf. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ronald Plasterk heeft dat bekendgemaakt. André van de Nadort wordt in de raadsvergadering
van 5 september 2017 beëdigd door de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok.

Van de Nadort (54) volgt Gerard van Klaveren op die twaalf jaar burgemeester was van de gemeente
Weststellingwerf. In de periode tussen het afscheid van Van Klaveren en de beëdiging van Van de
Nadort heeft vicevoorzitter Teun Stoker de voorzittershamer van de gemeenteraad in handen.
Wethouder Cor Trompetter vervult tijdelijk de functie van locoburgemeester.

Loopbaan
Van de Nadort is op dit moment burgemeester van het Groningse Ten Boer en woont in Thesinge. Hij
begon zijn politieke loopbaan als raadslid voor de PvdA in de gemeente Steenwijkerland en werd daar
vervolgens wethouder. Sinds 2009 is hij burgemeester van Ten Boer.

Verbindende bestuurder
De gemeenteraad denkt dat André van de Nadort als burgemeester van Weststellingwerf een
positieve bestuurlijke impuls zal geven aan de ontwikkeling van de gemeente. De verwachting is dat
versterking van de lokale economie en de bestuurlijke opgave waar de gemeente voor staat, bij hem
in goede handen zijn.

Bron: Gemeente Weststellingwerf