Radio Weststellingwerf Centraal
Radio Weststellingwerf CentraalDé lokale omroep van Weststellingwerf | Altijd dichterbij

UITSLAGEN INTERNE COMPETITIE, RONDE 3

Joost van Dam-Fokke Jonkman 1-0 Rick Kompaan-Lieuwe Cnossen 1-0 Meine Wassenaar-Remco Heite ½-½ Tagi Nadjafov-Bert Hassing (uitgesteld) STAND NA RONDE 3:     * Joost van Dam 3-3    * Fokke Jonkman 3-2    * Remco Heite 3-2    * Rick Kompaan 3-1½    * Lieuwe Cnossen 2-1    * Meine Wassenaar 2-½    * Bert Hassing 2-0    * Tagi Nadjafov 2-0

10 OKTOBER DAG VAN DE DUURZAAMHEID THEMA DUURZAME KLEDING/TEXTIEL.

Workshop “UPCYCLING” van je eigen favoriete kledingstukken :  inzijdeinstituut HAWAR Oldeberkoop. In het kader van de nationale campagne FAIR TRADE over Duurzame Kleding& Textiel wordt in oktober een bijzondere Workshop aangeboden in het Atelier vantextielinstituut HAWAR in Oldeberkoop. Op de Dag van de Duurzaamheid _DONDERDAG 10 OKTOBER_ kan van _10 TOT 16UUR_ aktief deelgenomen worden aan een Workshop waar allerlei techniekenworden toegepast om je zelf meegebrachte kledingstukken op te pimpen eneen langere levensduur te geven. “_UPCYCLING_” heet deze modieuzebewerking van je kwaliteitskleding die echt nog wel een opknapbeurtverdient om langer mee te gaan. Zowel Harm Harms als echtgenote Meinie Wardenier, de oprichters vanHAWAR, gaan beiden verschillende verstel-technieken demonstreren : hoeaan je oudere kledingstukken een aantrekkelijk aanzien te geven, juistdoor het zichtbaar maken van reparaties. “_Visible mending_” isvolgens Meinie steeds meer een trend die ook jouw kleding vankwaliteitsstoffen een langere levensduur kan geven. Deelname aan de Gedragen Kleding Workshop op 10 oktober Duurzaamheidsdagwordt gratis aangeboden, mede mogelijk gemaakt door financieleondersteuning vanuit de Werkgroep Bewust Making (WBM Ooststellingwerf), die al jaren aan de weg timmert met speciale aktiviteiten op de scholenen akties ter bevordering van Duurzaamheid in het kader van FAIR TRADEin de Fair Trade gemeente Ooststellingwerf. Akties voor gebruik van “Fatsoenlijk Katoen” en eerlijke Kleding enTextiel, Mode en Design zoals die bijvoorbeeld ook in de opgeleefdeWereldwinkel van Oosterwolde tekoop worden aangeboden. Meld U aan en neem uw lekkerdragende kleding van goede stofkwaliteit meenaar de workshop die in Atelier HAWAR wordt aangeboden in het gebouwvan de voormalige Huishoudschool aan de OOSTERWOLDSEWEG 33 TEOLDEBERKOOP. De Workshop-aktiviteiten beginnen om 10 uur s morgens en worden om 4 uurafgerond. Deelname is gratis en is niet noodzakelijkerwijs voor de gehele dagbedoeld. Aanmelding is wel zeer gewenst. Graag per email gericht aan :HAWAR@HAWAR.NL . Bij het bekende textielinstituut  Hawar in Oldeberkoop kunt U op de “dag van de duurzaamheid” donderdag 10 oktober 2019, deelnemen aan een workshop “Upcycling”, hierin maakt U een oud kledingstuk weer als nieuw! De Werkgroep Bewust Making houdt zich bezig met duurzaamheid enondersteunt deze activiteit financieel. Er zijn dus geen kosten aan verbonden! Zie de uitgebreide informatie in de andere bijlage. U kunt zich opgeven bij: HAWAR@HAWAR.NL Meinie Wardenier en Harm Harms van HAWAR zijn uw vakbekwame begeleiders. Oosterwoldseweg 33 oldeberkoop