Radio Weststellingwerf Centraal

Op korte termijn besluit over Caparis

Op korte termijn besluit over Caparis

De gemeenten Oost – en Weststellingwerf nemen binnenkort een besluit of ze samen met zes andere gemeenten aandeelhouder blijven van de sociale werkvoorziening Caparis. Begin maart moeten de acht al aangeven of ze eigenaar willen blijven.

De gemeenten hebben overleg gehad met de directeur en de voorzitter van de raad van commissarissen over de ingezette koers. Hoofdvraag is hoe die gemeenten zelf verder willen met hun sociale werkvoorziening. Doel is om de opzet van een gemeenschappelijke regeling te verlaten. Maar daar zitten financiële, organisatorische en bestuurlijke consequenties aan vast. De constructie is nu te ingewikkeld, met een vergadering van aandeelhouders, een raad van commissarissen en een gemeenschappelijke regeling.

Eind april duidelijkheid

Begin 2020 moet het bedrijf volgens een nieuwe structuur gaan werken. Bij de omschakeling mogen de werknemers met een WSW-indicatie zo weinig mogelijk hinder ondervinden. De acht gemeenten gaan de komende weken afzonderlijk met Caparis om tafel om afspraken te maken over de toekomstige inzet van Caparis-medewerkers en de financiën die hiermee gemoeid zijn. De directie werkt ondertussen aan een plan voor de periode 2020-2024. Eind april moet duidelijk zijn hoe de bestuursvorm en het eigendom eruit gaan zien.

Minimaal vier gemeenten willen door

Zeker vier gemeenten willen vooralsnog verder met Caparis en de schouders eronder zetten: Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Opsterland. Maar de gemeente Achtkarspelen wil er bijvoorbeeld vanwege de kostenoverschrijdingen het liefste vanaf.  De gemeenten Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf moeten dus nog tot een definitief oordeel komen. Zij willen de mogelijkheid om gebruik te maken van Caparis afwegen tegen het overig aanbod in de markt.

In feite willen ze dus dat Caparis in de toekomst functioneert als marktpartij en maatschappelijke onderneming. In dat geval is er dus geen directe behoefte om door te praten over de doorontwikkeling van Caparis. Eigenaarschap of deelneming lijkt voor de Stellingwerven niet aan de orde, nu gemeenten die eruit stappen wel diensten kunnen blijven afnemen van het werkbedrijf. 

Bron: Stellingwerf