Radio Weststellingwerf Centraal

Persbericht: Tijdelijke huisvesting statushouders in het Bornego sluit

Persbericht: Tijdelijke huisvesting statushouders in het Bornego sluit

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf hebben besloten de tijdelijke huisvesting van statushouders in het voormalige Bornego College in Wolvega te sluiten op 31 december 2017. Dat is twee jaar nadat de eerste gezinnen er hun intrek hebben genomen.

Huisvestingsprobleem
Begin 2015 zijn alle gemeenten opgeroepen om bij te dragen in een oplossing voor het urgente huisvestingsprobleem van statushouders als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Weststellingwerf heeft de handschoen direct opgepakt en de voormalige MAVO verbouwd tot een complex voor semizelfstandige woonruimte voor 12 huishoudens. Daarmee was Weststellingwerf een van de eerste gemeenten die gehoor gaf aan het dringende verzoek van de staatssecretaris.

Taakstelling
Nu de asielinstroom als gevolg van nationale en internationale afspraken historisch laag is geworden, is een urgente huisvestingsnoodzaak niet meer aan de orde. Daarnaast hebben gemeenten het afgelopen jaar versneld ingezet op reguliere huisvesting. Het gevolg hiervan is dat de huisvestingstaakstelling voor gemeenten naar beneden is bijgesteld. Weststellingwerf heeft met het Bornego een voorsprong op haar taakstelling en kan nu ook zonder het Bornego aan de huisvestingstaakstelling voldoen.

Bornego
Bornego zal uiterlijk per 31 december 2017 worden gesloten. Op 16 december 2015 trokken de eerste gezinnen in het Bornego. In totaal heeft het Bornego aan 24 gezinnen huisvesting geboden, afkomstig uit 4 landen. Het gaat hierbij om 32 volwassenen en 35 kinderen. Gemiddeld woonden zij er iets korter dan een jaar. Bornego was voor de gezinnen een tijdelijk onderkomen, in afwachting van een beschikbare reguliere huurwoning in de gemeente zelf. Woningstichting Weststellingwerf probeert om voor de vijf gezinnen die nu nog in Bornego verblijven vòòr 31 december 2017 een woning te vinden, waarbij het de bedoeling is dat de laatste huishoudens gelijktijdig zullen verhuizen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het leegkomen van geschikte huurwoningen.

Warm welkom
Burgemeester Van Klaveren: “Onze gemeente heeft een concrete bijdrage geleverd aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem. Dit wordt alom gezien en gewaardeerd. We hebben getoond dat we zowel politiek als ambtelijk daadkrachtig kunnen opereren. Ik ben er trots op dat ons besluit zo loyaal is ontvangen door de Weststellingwerfse bevolking en dat zoveel vrijwilligers actief zijn geweest om deze mensen een warm welkom te bieden.

 

Bron: Persbericht Gemeente Weststellingwerf