Radio Weststellingwerf Centraal

Ruzie tussen Glasvezel Buitenaf en gemeente loopt verder op

Ruzie tussen Glasvezel Buitenaf en gemeente loopt verder op

Foto: Andries Ophof

Wolvega – Glasvezel Buitenaf zegt dat het lijkt of het bedrijf actief door de gemeente wordt tegengewerkt. ‘Uitspraken van Kabelnoord worden voor waarheid aangenomen en versterkt door de gemeente. Uitspraken van Glasvezel Buitenaf worden door de gemeente openlijk in twijfel getrokken.’

Glasvezel Buitenaf stuurt daarom een brief aan de gemeenteraad waarin verslag wordt gedaan van de weinig positieve ervaringen tot dusver met het gemeentebestuur. Ondanks de oproep van Glasvezel Buitenaf bij de gemeenteraad is vooralsnog de glasvezeltekst op de website van de gemeente niet aangepast. Daar gaat het vooral over Kabelnoord.

GS positief over marktpartijen

Het bedrijf vindt dat de gemeente het standpunt van de provincie moet weergeven, namelijk dat er geen afspraken zijn tussen individuele gemeentes en de provincie over de rol en de positie van Kabelnoord bij de uitrol van het door provincie Fryslân gefinancierde glasvezelproject. Op vragen van de PvdA-Statenfractie stellen GS op 5 februari: ‘Wij zijn inderdaad positief over de inmenging van marktpartijen.’ En dus handelt de gemeente nu in strijd met het beleid van de provincie, zo redeneert Glasvezel Buitenaf.

‘De terughoudende opstelling van gemeente Weststellingwerf druist daarmee in tegen het provinciale beleid. De gemeente lijkt meer gericht op het positioneren van Kabelnoord, dan dat zij zich richt op de snelle uitrol van glasvezel.’

Maandagavond om zes uur liep een deadline af, die de gemeente was gesteld om een objectieve tekst op de website te zetten over beide partijen. ‘Helaas ervaren wij tot op heden geen neutrale houding tot opzichte van Glasvezel Buitenaf,’ zo staat in een brief aan de gemeenteraad. Er is nog geen reactie van de gemeente. Wel meldde wethouder Jack Jongebloed maandagavond dat het college zich er nog mee bezig houdt. Glasvezel Buitenaf wacht daarom nog even op een reactie, anders deponeert het bedrijf een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), een onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht.

Gemeentesecretaris onpartijdig?

Het bedrijf stelt in de brief aan de raad ook de dubbelrol en invloed van gemeentesecretaris Remco van Maurik ter discussie. ‘Ook omdat de gemeentesecretaris op zijn persoonlijke Facebookpagina een bericht van Kabelnoord deelt, dat bewoners in Weststellingwerf oproept om een abonnement af te sluiten bij Kabelnoord.’ De vraag wordt gesteld of zijn lidmaatschap van Provinciale Staten zijn onpartijdig handelen niet beïnvloedt. Van Maurik uitte zich als PvdA-statenlid negatief over de komst van marktpartijen en pleitte er juist recent voor om 12 miljoen euro die bij de provincie op de plank ligt direct aan Kabelnoord te geven om dat bedrijf overal in Friesland glasvezel te laten aanleggen. GS laten dat wijselijk over aan ‘marktpartijen’, zo blijkt uit de schriftelijke antwoorden.

update: Het college van B&W ziet geen aanleiding om tegemoet te komen aan het verzoek van Glasvezel Buitenaf om de informatie op de gemeentelijke website aan te passen. ‘Het college is bereid om met Glasvezel Buitenaf te praten over onduidelijkheden die deze informatie bij Glasvezel Buitenaf oproept,’ meldt de afdeling communicatie na intern overleg dinsdagmiddag. Glasvezel Buitenaf wil best in gesprek maar ziet het weer als een vorm van traineren en vraagt nu de ACM handhavend op te treden in Weststellingwerf.

Bron: Stellingwerf

Één reactie op “Ruzie tussen Glasvezel Buitenaf en gemeente loopt verder op

 1. Gerard Timmerman

  Geachte redactie,
  Ik ken niet alle ins en outs maar een paar zaken vallen mij op.

  Glasvezelbuitenaf is vrij nadrukkelijk aanwezig om klanten te scoren in onze gemeente.
  Ik heb al mensen aan de deur gehad en ik ben al gebeld tientallen folders in de bus ook van aanbieders internet programma.s etc.
  Meer mensen vinden het storend heb ik begrepen na navraag hier en daar..
  Ik heb hier ook al over gesproken met iemand van glasvezelbuiten af en die zei,dus u heeft wel veel aandacht,mijn antwoord was dat ik niet op colportage achtige praktijken zit te wachten.toen lachte deze meneer maar wat.
  Daarintegen is kabelnoord veel rustiger in haar promotie om klanten te werven.
  Dat siert het bedrijf. Achteraf bezien had van Maurik gelijk maar ja achteraf is alles makkelijk.
  Dat de gemeente zich zo opstelt zo als nu vind ik normaal.
  Een bedrijf bepaalt niet het beleid van de gemeente inzake aanbieders van dit soort bedrijven maar dat doet gelukkig de gemeente nog zelf en zij bepaalt hoe het word omschreven.Als dan het ene bedrijf iets meer naar voren komt dan het andere, jammer dan.
  Dat GS het wijselijk over laat aan marktpartijen slaat ook nergens op.
  In vervolg maar even goed nadenken GS u bent toch voor de Provincie Friesland?

  G Timmerman
  Ter idzard
  kandidaat provinciale staten 50plus Friesland plaats 2.