Radio Weststellingwerf Centraal

SDW stelt collegesteun voor Kabelnoord ter discussie

SDW stelt collegesteun voor Kabelnoord ter discussie

Wolvega – De raadsfractie van SDW heeft vragen gesteld over de strijd tussen twee aanbieders van glasvezel, nu de gemeente zich gecommitteerd heeft aan Kabelnoord. Glasvezel Buitenaf krijgt daardoor op de website van de gemeente geen vergelijkbare aandacht.

SDW is het met het college eens dat er voor Weststellingwerf maar één belang is ‘en dat is dat onze inwoners met de zogenaamde witte adressen worden voorzien van snel internet (via glasvezel)’. SDW stelt dat als er sprake was geweest van een echte aanbesteding er geen ruimte had kunnen zijn voor een tweede aanbieder naast Kabelnoord. Fractievoorzitter Cor Trompetter daarom maandagavond weten wat er nu feitelijk door de provincie is aanbesteed en welke rechten Kabelnoord daaraan kan ontlenen.

‘Als uit een objectieve vergelijking mocht blijken dat het aanbod van Glasvezel Buitenaf beter is voor onze inwoners, bent u dan bereid uw ‘advies’ om voor Kabelnoord te kiezen, te heroverwegen?

Glasvezel Buitenaf roept gemeente op geen partij te kiezen

Tijdens die raadsvergadering riep projectleider Haley Osinga van Glasvezel Buitenaf als inspreekster de gemeenteraad op om objectieve informatie te verspreiden over beide glasvezelaanbieders en niet partij te kiezen. Ze deed het voorstel om alsnog in het gemeentehuis een informatieavond te houden voor alle inwoners, waar dan beide bedrijven voorlichting kunnen geven. Ze herhaalde – op een vraag van de CDA-fractie – de toezegging dat glasvezel wordt aangelegd, ongeacht het aantal aanmeldingen. Dat haar bedrijf niet mee heeft gedaan met de provinciale aanbesteding, had volgens haar te maken met het feit dat Glasvezel Buitenaf geen behoefte heeft aan overheidsfinanciering. De VVD vroeg daar naar.

Wethouder Jack Jongebloed wees het verzoek af om in het gemeentehuis een avond te houden, omdat er volgens hem genoeg informatiebijeenkomsten zijn. Hij benadrukte dat beide partijen dezelfde rechten hebben en dat Kabelnoord dus geen rechten kan ontlenen aan de gewonnen aanbesteding. Maar omdat er voor de hele provincie afspraken zijn gemaakt over de aanleg van glasvezel door Kabelnoord wil Jongebloed daar ook geen afstand van nemen, wat verwarrend was voor de doorvragende SDW-fractievoorzitter Cor Trompetter. Want tegelijkertijd zei Jongebloed dat hij geen advies geeft aan burgers over het te kiezen pakket.

Bron: Stellingwerf.nl