Radio Weststellingwerf Centraal

Snel internet in Weststellingwerf

Snel internet in Weststellingwerf

Snel internet is niet meer weg te denken. Ook zeker niet in een plattelandsgemeente als Weststellingwerf met een groot buitengebied. Snel internet draagt bij aan een goede leefbaarheid op het platteland. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de zorg, de agrarische sector, het onderwijs en de werkgelegenheid.

Gemeente Weststellingwerf zet zich in OWO-verband (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) samen met de Provincie Fryslân en Kabelnoord in voor aanleg van dit snelle internet in de ‘witte gebieden’ waar nu geen snel internet mogelijk is.

In deze provinciale koers heeft de gemeente Weststellingwerf afspraken gemaakt met Kabelnoord en de Friese gemeenten om tot een dekkend en uniform netwerk te komen. Niet in de laatste plaats hebben veel Plaatselijk Belangen en initiatiefgroepen zich ingezet voor de komst van snel internet voor het eigen dorp en het buitengebied.

Uit een peiling in 2016 bleek al dat de animo daarvoor groot was. De gemeente houdt deze groepen actief op de hoogte van ontwikkelingen en op 3 oktober heeft Kabelnoord  tijdens de bijeenkomst van de  Vereniging Kleine Dorpen een presentatie gegeven en haar planning bekend gemaakt.

Kabelnoord is inmiddels gestart met de vraagbundeling. In de komende dagen ontvangen de inwoners van het buitengebied een informatiekrant van hen. Wij vertrouwen erop dat de provinciaal ingezette koers met Kabelnoord leidt tot aanleg van snel internet bij de witte adressen in 2019.

Voor uitrol in Weststellingwerf is 60% deelname noodzakelijk. Wordt die 60% gehaald, dan garandeert Kabelnoord snel internet voor alle witte adressen in ons buitengebied.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook in onze gemeente snel internet nu heel snel dichterbij komt. In Ooststellingwerf loopt de campagne momenteel nog. En na succesvolle vraagbundelingen in Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Opsterland ziet het er naar uit dat Kabelnoord ook in Ooststellingwerf de benodigde 60% gaat halen.

Afgelopen week is ook een andere partij begonnen met een campagne voor snel internet in onze gemeente. Dit mogen marktpartijen doen en inwoners zijn vrij om zelf te kiezen welk aanbod hen aanspreekt.

Het gezamenlijk belang in onze gemeente is dat er gegarandeerd snel internet komt in ons buitengebied. Dat halen we alleen met voldoende deelname.

Inmiddels heeft KPN aangegeven dat ze in 2019 glasvezel wil aanleggen in Wolvega.