Radio Weststellingwerf Centraal

Verbetering fietsaansluitingen bij onderdoorgang

Verbetering fietsaansluitingen bij onderdoorgang

Rondom de onderdoorgang Om den Noort in Wolvega worden de laatste puntjes op de i gezet voor een nog veiligere verkeerssituatie voor fietsers. Verbetering van de fietsaansluitingen en een verduidelijking van de verkeerssituatie zijn de uitgangspunten.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een deel van het fietspad langs de westzijde van de Heerenveenseweg aan het verkeer te onttrekken.

Aan de oostzijde van de onderdoorgang bevinden zich op korte afstand van elkaar drie fietspaden. Tijdens de realisatie van de onderdoorgang is ervoor gekozen om de fietsverbindingen verder te optimaliseren door behalve aan de westzijde van het spoor ook aan de oostzijde van het spoor een fly-over voor voetgangers/fietsers aan te brengen. Hierdoor kunnen zij van en naar het noorden ongehinderd de Om den Noort kruisen.

Door het fietspad aan de westzijde van de Heerenveenseweg (het gedeelte ten oosten van Handelsonderneming Koopstra) te verwijderen, sluit de situatie beter aan bij het gewenste gebruik. Met het verwijderen van het betreffende fietspad, vervalt ook de oversteek bij de westelijke tak van de rotonde. Om de bushalte bereikbaar te houden, wordt er een voetpad aangelegd. De oversteek bij de noordelijke tak van de rotonde blijft behouden. Om de oversteek bij de oostelijke tak van de rotonde veiliger te maken, wordt de weg iets verbreed en voorzien van een opstelplek voor fietsers in het midden van de rijbaan.

Wethouder Jack Jongebloed is blij met deze voorgestelde aanpassing. “Veiligheid van inwoners en verkeersdeelnemers heeft een zeer hoge prioriteit. Sinds de opening van de onderdoorgang in november 2015, kunnen we stellen dat er dagelijks zeer veel verkeersbewegingen plaatsvinden. Het nut en de noodzaak van de onderdoorgang in relatie tot spoorwegveiligheid, doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen zijn daarmee overduidelijk gebleken. We horen alleen maar positieve geluiden over deze duurzame verkeersoplossing”, aldus Jongebloed. “Om alle verkeersdeelnemers, van wandelaar tot automobilist en van fietser tot trein goed en veilig te faciliteren, zijn we blij met nog een positieve aanvulling op de nieuwe situatie.”

De kosten voor de werkzaamheden zijn geraamd op circa € 86.000,- en worden gedekt uit het budget van 12 miljoen voor het project onderdoorgang Om den Noort.

Het voorstel ligt vanaf vandaag vier weken ter inzage op het gemeentehuis van Weststellingwerf in Wolvega. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, neemt de gemeenteraad op maandag 29 mei een besluit over het onttrekken van het fietspad aan het verkeer. Het streven is de werkzaamheden vervolgens medio dit jaar te laten uitvoeren.

Bron: Persbericht gemeente Weststellingwerf