Radio Weststellingwerf Centraal

WANDELEXCURSIE ‘DE VERBINDINGSZ0NE TUSSEN TJONGER EN EASTERSKAR

WANDELEXCURSIE ‘DE VERBINDINGSZ0NE TUSSEN TJONGER EN EASTERSKAR

Foto: archief IT FRYSKE GEA

EASTERSKAR –  IT FRYSKE GEA ORGANISEERT OP ZONDAG 6 OKTOBER VAN 10.00
TOT 12.00 UUR EEN WANDELEXCURSIE ‘DE VERBINDINGSZONE TUSSEN TJONGER EN
EASTESKAR’. DIT WATERRIJKE NATUURGEBIED IN ZUIDOOST-FRYSLÂN LIGT NIET
VER VAN HEERENVEEN. ONZE ENTHOUSIASTE NATUURGIDS NEEMT JE GRAAG MEE OM
DIT BIJZONDERE GEBIED TE ONTDEKKEN. INTERESSE? MELD JE UITERLIJK EEN DAG
VAN TE VOREN AAN (TOT 15.00 UUR) VIA WWW.ITFRYSKEGEA.NL/WANDELING-6OKT
[1] OF  0511 – 53 96 18. DEELNAME IS VOOR LEDEN VAN IT FRYSKE GEA
GRATIS OP VERTOON VAN DE LEDENPAS, NIET-LEDEN BETALEN € 4,- (T\M 12
JAAR € 2,-).

In Fryslân liggen de natuurgebieden als een soort lappendeken over het
landschap, met als nadeel dat sommige van deze gebieden geïsoleerd
liggen en het voor dieren en planten lastig is om naar andere gebieden
af te reizen. It Easterskar, Rottige Meente en de Braandemeer zijn
voorbeelden van leefgebieden voor o.a. de otter, grote vuurvlinder en
ringslang. De Tjonger verbindt deze gebieden en functioneert als een
soort ecologische snelweg. Een laatste horde lag alleen nog tussen de
Tjonger en It Easterskar, maar met de medio maart 2019 gerealiseerd
nieuwe verbindingszone is deze barrière verleden tijd. Op zondag 6
oktober 2019 starten we om 10.00 uur bij de P-plaats Vogelkijkhut voor
een ca. 2 uur durende wandeling naar en langs de nieuwe verbindingszone
en rondom het helofytenfilter.

Een prima gelegenheid om meer te weten over en kennis te maken met de
kwaliteit en kwantiteit van water in het laagveenmoeras van het It
Easterskar. Neem een verrekijker mee, zorg voor warme kleding en draag
laarzen of ander waterdicht schoeisel.