Radio Weststellingwerf Centraal

Weststellingwerf werkt met inwoners aan Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie: waar moet die over gaan? Denk mee!

Weststellingwerf werkt met inwoners aan Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie: waar moet die over gaan? Denk mee!

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen.

Inspiratieavonden
Weststellingwerf gaat nu werken aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente. Met deze input en de opbrengst van twee inspiratieavonden wordt de Omgevingsvisie Weststellingwerf ontwikkeld. Tijdens de inspiratieavonden worden alle belangstellenden door aansprekende sprekers meegenomen in de thema´s die voor Weststellingwerf wellicht centraal staan in de Omgevingsvisie. Wellicht, want deze avonden wordt samen bepaald of dit de juiste thema’s zijn en hoe we er op moeten inzetten.

Samen ‘puzzelen’ aan onze omgeving
Op de inspiratieavonden gaan de deelnemers na een inspirerende lezing aan de slag met een thema, ofwel ´puzzelstuk´. Na twee avonden zijn er voor alle thema’s puzzelstukken gemaakt, die samen een complete puzzel vormen. Door samen te ‘puzzelen’ aan onze omgeving, vinden we elkaar en versterken we elkaar hierin. En dat is waar de nieuwe Omgevingsvisie voor bedoeld is. De inspiratieavonden zijn voor alle inwoners van Weststellingwerf toegankelijk. U kunt een of beide avonden bijwonen op:

Dinsdagavond 11 april 2017

Locatie: Buurthuus Noordwolde
Aanvang: 19.00 uur
Presentatie: José van Campen
Onderwerpen:
– Omgevingskwaliteit
– Gezonde Leefomgeving
– Leefbaarheid

Dinsdagavond 18 april
Locatie: De Rank in Wolvega
Aanvang: 19.00 uur
Presentatie: Thomas Rau
Onderwerpen:
– Circulaire Economie en Klimaatverandering
– Toekomst Landbouw

Aanmelden
Wilt u een of beide inspiratiebijeenkomsten bijwonen, meld u dan via (0561) 69 13 94 of omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

Bron: Persbericht gemeente Weststellingwerf

Bron: www.weststellingwerf.nl