Radio Weststellingwerf Centraal

Weststellingwerf wil welzijnstaken anders organiseren

Weststellingwerf wil welzijnstaken anders organiseren

De gemeente Weststellingwerf wil het welzijnswerk anders organiseren, zodat het beter aansluit bij wat lokaal nodig is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten de huidige subsidierelatie met Timpaan Welzijn met ingang van 1 juli 2019 te beëindigen.

Net als andere gemeenten werkt Weststellingwerf aan een sterke én zelfredzame lokale samenleving waar inwoners initiatieven kunnen nemen. Hiervoor is nog meer verbinding nodig tussen inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Het welzijnswerk in nieuwe vorm gaat hierin een belangrijke rol spelen. De gemeente wil het huidige welzijnswerk anders organiseren zonder de verplichting die voortkomt uit de bestaande subsidierelatie zoals die nu met stichting Timpaan Welzijn sinds 2009 geldt.

Het beëindigen van de subsidierelatie betekent niet dat het jongerenwerk, ouderenwerk, ondersteuning van vrijwilligerswerk of cultuur- en opbouwwerk in de gemeente Weststellingwerf in de toekomst stopt. Wel zal de vorm van het welzijnswerk veranderen. De gemeente gaat de komende maanden met inwoners, vrijwilligers, ketenpartners en Timpaan in kaart brengen welke vormen lokaal nodig en gewenst zijn. Daarna worden een of meerdere partijen gezocht die dit welzijnswerk in nieuwe vorm uit kunnen voeren. Ook Timpaan Welzijn kan een van die partijen zijn.